ghoybos

Op het raakvlak tussen stad en land ligt het Ghoybos. Nu nog een monotoon productiebos, over enkele jaren een gevarieerd natuur- en recreatiebos. Het concept-inrichtingsplan is gereed.

In een intensief traject met bewoners, ondernemers en betrokken partijen zijn de uitgangspunten voor het bos bepaald. Deze uitgangspunten zijn vertaald in het inrichtingsplan. De komende maanden wordt dit concept teruggekoppeld met alle partijen en worden de uitvoeringstekeningen opgesteld.

Peter Verkade Landschapsarchitect verzorgt het ontwerp en de projectleiding in opdracht van de gemeente Kaag en Braassem. Het project is onderdeel van het overkoepelende Leidse Ommelanden. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten met als doel om de stad-landverbindingen tussen Leiden en de ommelanden te verbeteren.

Bekijk de impressies.

Bron; Peter Verkade Landschapsarchitect